Thông báo kho phân phối triển khai giao hàng trong thời gian giãn cách xã hội

Kính gửi Quý Khách hàng!

Hiện tại do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và thực hiện theo chỉ thị 16, chỉ thị khẩn số 12 về giãn cách xã hội tại Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh

Ordervietnam xin thông báo về việc xử lý giao hàng đối với kho phân phối Việt Nam như sau: 

  • Khuyến nghị khách hàng thực hiện yêu cầu giao trên hệ thống hoặc gọi điện thoại để kho có thể sắp xếp xử lý yêu cầu giao sớm nhất.
  • Khuyến khích khách hàng thực hiện yêu cầu giao đến tại địa chỉ khách hàng để đảm bảo an toàn trong giai đoạn giãn cách xã hội hiện tại.
  • Khuyến nghị khách hàng không trực tiếp đến kho hoặc sử dụng các dịch vụ vận chuyển công nghệ đến kho lấy hàng để đảm bảo an toàn theo đúng chỉ thị 16 và chỉ thị khẩn số 12 ban hành.

Trong giai đoạn thực hiện giãn cách xã hội hiện tại, việc xử lý các yêu cầu giao hàng sẽ chậm hơn so với thời gian thông thường.

Ordervietnam xin phép thông tin đến Quý khách hàng cùng nắm, để phối hợp xử lý giao hàng được thuận lợi và đảm bảo an toàn trong giai đoạn giãn cách xã hội.

Ordervietnam rất mong nhận được sự thông cảm và đồng hành từ Quý khách hàng trong giai đoạn khó khăn chung do dịch bệnh hiện tại.

 

Trân trọng!

BQT Ordervietnam.com