Thông báo đổi số điện thoại kho phân phối PT (Số nhà 50 ngõ 82 đường Nguyễn Phúc Lai, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội)

Kính gửi Quý Khách Hàng!

Ordervietnam.com xin thông báo cập nhật số điện thoại liên hệ mới kho phân phối PT (Số nhà 50 ngõ 82 đường Nguyễn Phúc Lai, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội) như sau:

-  Bắt đầu ngày 01/03/2022, Kho phân phối PT đổi số điện thoại liên hệ sang số 0586982752.
-  Kể từ ngày 01/03/2022 quý khách liên hệ giao hàng tại kho PT (Số nhà 50 ngõ 82 đường Nguyễn Phúc Lai, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội) vui lòng liên hệ số điện thoại 0586982752 hoặc có thể sao chép số điện thoại kho phân phối PT trên Web hoặc App đặt hàng OVN.

Trân trọng!

Ban quản trị Ordervietnam.com