Hướng dẫn thêm sản phẩm vào giỏ hàng sử dụng OVNAPP trên điện thoại

  • Lưu ý : Đăng nhập OVN_App trước khi tiến hành đặt hàng
  • Sau khi đăng nhập thành công ta được trag chủ của app.
  • Trên màn hình trang chủ ta sẽ thấy 3 logo của 3 cửa hàng lần lượt là: Taobao.com, 1688.com, Tmal.com.

 

 

 

1. Nhấn vào logo của Taobao, ta được màn hình sau:

 

 

Tiếp tục tìm kiếm sản phản mình cần mua và vào chi tiết của sản phẩm đó

 

Tiếp theo bạn nhấp vào 1 trong 2 nút sau trên màn hình để hiện lên thuộc tính sản phẩm

 

Sau khi hiện lên thuộc tính sản phẩm vui lòng chọn đầy đủ thuộc tính và số lượng cẩn mua:

 

ở đây ta thấy nút “Tiếng việt”  nút này có chức năng chỉ dịch các thuôc tính từ tiếng Trung sang tiếng Việt.

nếu bạn thêm vào giỏ hàng thành công thì sẽ được màn hình sau :

  • Nhấn nút OK để tiếp tục mua hàng.

2. Nhấn vào logo của 1688, ta được màn hình sau:

 

Ta tiếp tục tìm kiếm sản phẩm cần mua trên 1688.com và vào trang chi tiết của sản phẩm

Tiếp tục ta nhấn chọn 1 trong 2 nút sau trên màn hình

Nếu bạn chưa đăng nhập vào 1688 thì app sẽ chuyển tới trang đăng nhập của 1688.com.

 

Nhập tài khoản và mật khẩu 1688 của bạn và nhấn chọn nút đăng nhập.

Sau khi đăng nhập 1688 thành công bản thuộc tính của sản phẩm hiện lên.

- Chọn số lượng thuộc tính của sản phẩm bạn cần mà và nhấn nut đặt hàng. Nếu bạn đặt hàng thành công thì sẽ được màn hình sau.

 

  • Nhấn chọn nút “OK” để tiếp tục mua hàng.
  • Kết thúc...