Hướng dẫn tạo khiếu nại

HƯỚNG DẪN TẠO KHIẾU NẠI CHO ĐƠN HÀNG

   Sau khi nhận hàng, khách hàng vui lòng kiểm tra hàng hóa cẩn thận, nếu có bất kì sai sót nào vui lòng tạo khiếu nại trực tiếp trên đơn.

   Bước 1: Đăng nhập vào ordervietnam.com => Chọn chi tiết đơn hàng của đơn cần khiếu nại

   Bước 2: Rê chuột đến phần Danh sách sản phẩm => chọn vào biểu tượng mặt mếu

   Bước 3: Tạo khiếu nại bằng cách nhập đầy đủ thông tin

    Lưu ý:

   Thông tin khiếu nại cần ghi đầy đủ nội dung: Mã/tên hàng hóa, tình trạng….Đồng thời ghi rõ mong muốn được giải quyết theo hướng trả hàng hay bồi thường trong mục trao đổi với ordervietnam.

    Đối với trường hợp đăng nhiều ảnh trong khiếu nại, quý khách vui lòng chọn nhiều ảnh trên 1 lần up ảnh để đăng được nhiều ảnh

   Đối với các khiếu nại thiếu hàng: ghi rõ mã ID của sản phẩm thiếu và đính kèm các hình ảnh như sau:

   – Hình ảnh về kiện hàng đã nhận có hiển thị mã Bill + hóa đơn NCC + cân nặng thể hiện trên kiện hàng;

   – Hình ảnh về cân nặng thực tế khi nhận về (bao gồm cả bao bì và sản phẩm) => khách cân và thông tin này dung để đối chiếu với cân nặng trên đơn hàng.

   – Hình ảnh chụp thực tế các sản phẩm đã nhận + hình ảnh SP bị thiếu;

    Đối với khiếu nại hàng sai, lỗi, hỏng hóc: ghi rõ mã ID + nội dung yêu cầu trong chi tiết khiếu nại và đính kèm thông tin như sau:

    –  Hình ảnh Sản phẩm thực nhận chi tiết các góc cạnh để thấy rõ sự hư hỏng của sản phẩm (hình ảnh/video)

    –  Trường hợp Hình ảnh không thể hiện được rõ ràng về sự hỏng, lỗi của SP, Quý khách vui lòng tạo khiếu nại trước sau đó gửi video về qua hộp mail DVKH [email protected] (Tiêu đề mail ghi rõ mã ID của khiếu nại vừa tạo).

    Trường hợp khác: Quý khách linh động cung cấp thông tin về đơn hàng và đề xuất phương án hỗ trợ. OVN sẽ dựa trên khiếu nại của Quý khách để xử lý.

 

TRÂN TRỌNG!

ORDERVIETNAM.COM