Hướng dẫn tạo đơn hàng ký gửi

Hướng dẫn tạo đơn hàng ký gửi

   Bước 1: Khách tự làm việc với NHÀ CUNG CẤP để lấy mã vận đơn Trung Quốc.

   Bước 2:   Đăng nhập vào ordervietnam.com => Mở link hàng ảo để tạo đơn Kỹ gửi

https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.0.0.2e26523c1Axdik&id=577990580503&ns=1#detail

   Bước 3: Vào giỏ hàng => Tick chọn Đơn hàng Kí gửi, hệ thống sẽ phân loại đơn vừa tạo sang Danh mục quản lý đơn Ký Gửi

   Nhập Mã vận đơn Trung Quốc để báo cho OVN

   Bước 4: Ấn Đặt cọc để tạo đơn hàng trên OVN – Hoàn thành đơn hàng.

   Lưu ý: Đơn hàng ký gửi sau khi tạo xong sẽ có luôn trạng thái NGƯỜI BÁN GIAO.

 

TRÂN TRỌNG!

ORDERVIETNAM.COM