Hướng dẫn quản lý giỏ hàng bằng thanh công cụ

SỬ DỤNG CÔNG CỤ QUẢN LÝ GIỎ HÀNG TỪ  RÚT NGẮN THỜI GIAN TÌM KIẾM TRONG GIỎ

   

    Vì sao phải sử dụng công cụ quản lý giỏ hàng?

   - Vì nhu cầu tìm kiếm và lưu lại các sản phẩm trong giỏ hàng, nên việc quản lý cũng trở nên phức tạp và mất thời gian nhiều hơn. Vì vậy việc đưa ra công cụ hỗ trợ tìm kiếm và đặc biệt là di chuyển các sản phẩm vào các đơn hàng khác có cùng nhà cung cấp là điều cần thiết.

Để thực hiện tìm kiếm và di chuyển các sản phẩm đến các đơn hàng có cùng nhà cung cấp chúng ta làm như sau:

1. Tìm kiếm các nhóm sản phẩm theo nhà cung cấp:

- Bạn chỉ việc mở bộ công cụ và ấn vào shop mà bạn muốn xem. Còn việc còn lại PLO sẽ tự động tìm kiếm đến đúng vị trí shop mà bạn đã chọn

  2. Di chuyển các sản phẩm đến một nhóm đơn khác có cùng NCC:

Mình ví dụ: bạn đang có nhóm đơn gồm 49 link và 1 nhóm đơn gồm 10 link. Và 2 Nhóm đơn này có chung 1 nhà cung cấp. Giả sử bạn muốn đặt mua nhóm đơn 49 link cùng với 1 sản phẩm nằm trong nhóm đơn 10 link. vậy bạn sẽ thực hiện di chuyển sản phẩm trong nhóm 10 link sang nhóm 49 link như sau:

=> Đến sản phẩm mà bạn muốn di chuyển sang nhóm 49 link => Click vào icon drag trên góc phải (Khi đó cửa sổ bảng đồ giỏ hàng hiện ra cùng với các nhóm đơn cùng NCC) => Bạn chọn dấu mũi tên và tự động sản phẩm của bạn sẽ được di chuyển đến nhóm đơn mong muốn và tiến hành đặt cọc

Chú ý: Bạn chỉ có thể di chuyển sản phẩm đến nhóm đơn cùng Nhà Cung Cấp và nhóm đơn đó phải có số lượng link nhỏ hơn 50.

 

       TRÂN TRỌNG!

       PHATLOCORDER.COM